เรื่องของขนาดไฟล์ดิจิตอล

ไฟล์แบบไหนเล็กหรือใหญ่

Digital File Size

ในชีวิตประจำวัน เรามีความจำเป็นจะต้องมีการใช้งานเทคโนโลยีไม่มากก็น้อย อย่างเช่น การใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อเชื่อมต่ออินเเตอร์เน็ต การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล การรับส่งไฟล์ผ่านอีเมล เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องกับขนาดไฟล์ดิจิตอลทั้งสิ้น

ประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องขนาดไฟล์ จะทำให้คนทำงาน สามารถทำได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง ส่วนคนใช้งานทั่วไป จะทำให้สามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีขนาดของการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องเช่นกัน ไม่จำเป็นต้องซื้อขนาดที่ใหญ่เกินความจำเป็น

หน่วยของไฟล์ดิจิตอล (ขนาดเล็กไปขนาดใหญ่)

 • Bytes (B)
 • KiloBytes (KB) 1,024B = 1 KB
 • MegaBytes (MB) 1,02KB = 1 MB
 • GigaBytes (GB) 1,024MB = 1 GB
 • TeraBytes (TB) 1,024GB = 1TB

ไฟล์ที่ส่งแนบไปกับอีเมล คุณทราบหรือไม่ว่า เราสามารถส่งไฟล์ขนาดไม่เกิน 25MB ดังนั้น ถ้าต้องการแนบไฟล์ (Attahched File) ไปกับเมล ก็ควรตรวจสอบไฟล์ที่เราต้องการส่งก่อนเสมอ มิฉะนั้น เมลนั้น จะไม่สามารถส่งออกได้


ประเภทไฟล์ดิจิตอล

 • ไฟล์เอกสาร (Document Files)
  ไฟล์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กสุด แต่ก็ขึนกับไฟล์นั้นๆ ว่า มีปริมาณข้อมูลมากน้อยแค่ไหน หรือไฟล์นั้นๆ มีการแทรกรูปภาพด้วยหรือไม่ ไฟล์ที่นิยมใช่งานคือไฟล์นามสกุล Docx, Xlsx, PPTx รวมทั้งไฟล์ PDF ส่วนไฟล์เอกสารที่มีขนาดเล็กมาก ได้แก่ TXT เป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลเฉพาะตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น

 • ไฟล์รูปภาพ (Photo Files)
  ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง และขนาดภาพใหญ่ ไฟล์ก็มีขนาดใหญ่ ไฟล์ที่นิยมใช้งานคือ ไฟล์นามสกุล PNG, JPG และ GIF เมื่อเปรียบเทียบขนาดไฟล์ ไฟล์ PNG จะมีขนาดใหญ่ รองลงมาคือ JPG และ GIF  

 • ไฟล์เพลง (Audio Files)
  ไฟล์เสียง ไฟล์เพลง ส่่วนใหญ่นิยมใช้ไฟล์ประเภท MP3 จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ไฟล์เพลง 2-3 นาที อาจมีขนาดไฟล์ประมาณ 3-5 MB นอกจากนี้ ไฟล์ WAV ไฟล์เสียงที่นิยมใช้งาน เก็บคุณภาพของเสียงได้ดี แต่มีข้อเสียคือ ไฟล์มีขนาดใหญ่

 • ไฟล์วีดีโอ (Video Files)
  ไฟล์ภาพที่เคลื่อนไหว เป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ค่อนข้างมาก เนื่องจากประเภทด้วยภาพเคลื่อนไหว และเสียงเข้าด้วยกัน ไฟล์วีดีโอที่นิยมใช้งานคือ ไฟล์ MP4, AVI, MOV ไฟล์ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องก็มีขนาดประมาณ 4-5 GB

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว น่าจะช่วยให้หลายๆ คนที่กำลังซื้อสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ จะได้เลือกได้ถูกว่า เราควรซื้อขนาดประมาณเท่าไหร่ 128GB หรือ 256 GB จะพอไหม สำหรับการใช้งานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ทำงาน ถ้าเป็นสมาร์ทโฟน ความจุขนาด 128GB ก็ถือว่ามากพอ ส่วนถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แนะนำให้เลือกซื้อ 512GB ก็ถือว่า เพียงพอแล้วเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ