About Us

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม

เว็บไซต์ เทคโนอินเทรนด์ ดอทคอม  (TechnoIntrend.com) มีประวัติมายาวนานนับสิบๆ ปี เริ่มจดทะเบียนโดเมนเมื่อปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) เริ่มต้นด้วยความต้องการจดบันทึก การทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหา ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ในตอนต้นคือ "กันลืม" 

ส่วนตัวทำงานอยู่ในสายคอมพิวเตอร์มายาวนาน โดยเฉพาะสายงานด้านโรงแรม นอกเเหนือจากประสบการณ์การทำงานด้านไอทีโรงแรมแล้ว ยังช่วยงานให้กับมหาวิทยาลัย โดยแต่งหนังสือเกี่ยวกับสารสนเทศในการโรงแรม และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับทางมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

ต่อมา เว็บไซต์ TechnoIntrend.com ประสบปัญหาทางด้านเทคนิค และทำให้ปิดตัวลงในช่วงปลายปี 2565 แต่ก็ได้ทำการเปิดตัวใหม่ในปี 2566 ช่วงประมาณกลางปี  ข้อมูลต่างๆ ได้มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

ขอบคุณจากใจ
ทีมงาน เทคโนอินเทรนด์ ดอทคอม


แสดงความคิดเห็น

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ