Copilot Ai บน Microsoft Word

Copilot ผสามเป็นหนึ่งเดียว

Copilot in Word

จากบทความที่แล้ว ได้พูดถึงการทำงาน Copilot บน Microsoft PowerPoint อาจทำให้ใครหลายๆ คน รู้สึกสนใจและอยากจะนำเวอร์ชั่น Copilot นี้มาใช้งาน แต่อยากจะบอกว่า ให้ทำการศึกษาความสามารถของ Copilot ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดก่อน ทั้้งนี้้ จะได้พิจารณาว่า เหมาะจะนำมาใช้กับองค์กรของคุณหรือไม่ อย่างไร

ความสามารถของ Copilot บน Microsoft Word

 • Copilot ถูกผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว แค่เปิดก็เลือกสั่งการให้เขียนบทความได้ทันที
 • สั่งให้เขียนเนื้อหาหรือบทความที่ต้องการ
 • แก้ไขหรือปรับแต่งเนื้อหาที่มีอยู่ก่อนหน้านี้
 • รองรับคำสั่ง สรุปเนื้อหาบนเอกสาร Word
 • แปลงข้อความให้อยู่ในรูปแบบตาราง
 • รองรับการถามตอบได้โดยตรง

วิธีใช้ Copilot บน Microsoft Word

Copilot in Microsoft Word

Copilot Ai
 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word เลือกสร้างเอกสารใหม่
 2. กดปุ่ม Alt + i หรือกดปุ่มไอคอน Copilot ด้านซ้ายมือ เพื่อเรียกคำสั่ง "Draft with Copilot"
 3. จะพบหน้าต่าง ให้เขียนคำสั่ง หรือ Prompt
 4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ กดปุ่ม "Generate"
 5. Copilot และสร้างข้อความตามคำสั่งที่เราได้เขียนไป
 6. ถ้าต้องการให้ ข้อความนั้น ใส่ลงบน Microsoft Word ให้กดเลือก "Keep it"
 7. ถ้าต้องการ ยกเล็ก ให้กดปุ่มคำสั่ง "Discard it"
ถ้าต้องการเลือก Copilot มาใช้งานอีก ให้กดปุ่ม "Enter" 
ถ้ากรณีต้องการให้ Copilot อ่านไฟล์ Word / PowerPoint สามารถกดปุ่ม "/"  หรือกดปุ่ม Reference a file" จะพบหน้าต่างให้เราเลือกไฟล์ที่ต้องการ 

ไฟล์ที่จะถึงนำมาใช้งานบน Copilot จะถูกเก็บไว้บน SharePoint หรือ OneDrive ซึ่งจะต้องมีการำหนด Permission ในการอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้งานได้ 


วิธีบอกให้ Copilot ปรับแต่งข้อความRewrite Copilot in Microsoft Word

 1. คลุมข้อความที่ต้องการเปลี่ยน
 2. คลิกปุุ่มไอคอน Copilot ด้านซ้ายมือ
 3. เลือก "Rewrite" จากนั้น รอสักครู่
 4. เลือก "Replace" เพื่อทับข้อความเก่า ด้วยข้อความใหม่ที่เขียน
 5. เลือก "Insert Below" เพื่อแทรกข้อความใหม่ด้านล่าง
 6. เลือก "Regenerate" เพื่อให้ปรับแต่งใหม่
 7. เลือก "Adjust tone" เพื่อให้ปรับเปลี่ยนโทนของข้อความ (Neutral, Professional, Casual, Imaginative, หรือ Consise)

วิธีเปลี่ยนข้อความ ให้มาแสดงในรูปแบบตาราง

Text to a Table
 1. คลุมข้อความที่ต้องการเปลี่ยน
 2. คลิกปุุ่มไอคอน Copilot ด้านซ้ายมือ
 3. เลือก "Visualize as a table"
 4. Copilot จะแสดงผลตาราง
 5. เลือก "Keep it" เพื่อแทรกตาราง
 6. เลือก "Regenerate" เพื่อให้สร้างใหม่
 7. เลือก "Discart" เพื่อยกเลิก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ Copilot บท Microsoft Word

Copilot Commands
 • Draft with Copilot
  เขียนร่างเนื้อหาหรือบทความ
 • Generate
  สร้าง (ข้อความหรือบทความ)
 • Regenerate
  สร้างใหม่ (ข้อความหรือบทความ)
 • Keep it
  เก็บไว้ (เก็บข้อความที่ Copilot สร้าง)
 • Discard it
  ยกเลิก หรือ ทิ้ง (ข้อความหรือบทความที่ Copilot สร้าง)

ข้อที่ต้องทราบ เนื้อหาที่ Copilot สร้างให้ หรือ Generate Text ให้นั้น เราจำเป็นจะต้องมีการตรวจทานทุกครั้ง ทั้งนี้ ความถูกต้องของเนื้อ อาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน 100% โดยเฉพาะ ข้อความที่มีการอ้างอิง

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ