FAQ คำถามจากนักคอมพิวเตอร์มือใหม่

มาเรียนรู้คอมพิวเตอร์กันเถอะ

Computer World

สรุปคำถามคำตอบ (FAQ) สั้นๆ ได้ใจความ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่จะทำให้ทุกคนหายสงใจ และสามารถเริ่มต้นศึกษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมั่นใจ มาดูกันว่า สำหรับมือใหม่หัดใช้คอมฯ ควรจะต้องเข้าใจอะไรบ้าง

คำถามพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มือใหม่

คำอธิบายต่อไปนี้ ไม่ได้เน้นเรื่องการใช้คำทางวิชาการ ผู้เขียนพยายามอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายที่สุด เหมือนเพื่อนคุยกัน ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้คนทั่วไปที่ไม่ได้คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางด้านไอที สามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และที่สำคัญ มาพร้อมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้ประโยชน์ 2 อย่างในคราวเดียวกัน
 • คอมพิวเตอร์ (Computer) คืออะไร
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถสั่งการได้โดยใช้คำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของดิจิตอล สามารถสร้าง แก้ไข และลบได้
 • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Operating System) คืออะไร
  โปรกรมที่ทำหน้าที่ประสานงาน ควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นการประสานงานโปรแกรมที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม อย่างเช่น เว็บบราวเซอร์ เป็นต้น
 • การทำงานของคอมพิวเตอร์
  เริ่มต้นจากการป้อนคำสั่ง ผ่านอุปกรณ์เช่น คีย์บอร์ด เม้าส์ จากนั้นคำสั่งจะถูกส่งไปประมวลผลและแสดงผลออกหน้าทางจอ หรือเครื่องพิมพ์ หรืออาจถูกจัดเก็บลงสู่หน่วยความจำ
 • คอมพิวเตอร์มีสมองหรือไม่ คืออะไร
  มี สมองคอมพิวเตอร์คือ CPU (Central Processing Unit)
 • ไฟล์ (File) คืออะไร
  ไฟล์อาจเป็นได้ทั้งข้อมูล หรือโปรแกรม ที่ถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ หรือจัดเก็บในอุปกรณ์ภายนอก
 • โฟลเดอร์ (Folder) คืออะไร
  ที่จัดเก็บไฟล์ เพื่อจัดเก็บเป็นกลุ่มก้อน เพื่อความเป็นระเบียบและค้นหาง่ายขึ้น
 • บันทึกไฟล์ (Save File) คืออะไร
  การบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • ลบไฟล์ (Delete/Remove File) คืออะไร
  ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะไฟล์ข้อมูล สามารถสร้าง (Create) แก้ไข (Edit) และลบ (Delete/Remove) ทิ้งได้ ด้วยคำสั่งภายในคอมพิวเตอร์
 • สำรองข้อมูล (Backup Data) คืออะไร
  การนำข้อมูลหรือโปรแกรม ไปจัดเก็บไว้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • เอาข้อมูลย้อนกับ (Restore Data) คืออะไร
  การนำข้อมูลที่มีการสำรองไว้ กลับมาใช้งาน
 • ทำซ้ำไฟล์ (Copy File) คืออะไร
  การทำสำเนาไฟล์
 • ไวรัส (Virus Computer) คืออะไร
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ที่มุ่งเน้นในแง่สร้างความรำคาญ ความเสียหายแก่เจ้าของคอมพิวเตอร์ สามารถป้องกันและแก้ไขได้ โดยใช้โปรแกรมประเภท Anti-Virus
 • ป้องกันไวรัส ทำอย่างไร
  ติดตั้งโปรแกรมประเภท Anti-Virus จากนั้นต้องอัพเดทและรันโปรแแกรมตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • อินเตอร์เน็ต (Internet) คืออะไร
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมถึงกัน สามารถรับส่งข้อมูล แสดงผลผ่านทางเว็บบราวเซอร์
 • อีเมล (Email) คืออะไร
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับส่งผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือทางอินเตอร์เน็ต
 • สแปมอีเมล (Spam Mail) คืออะไร
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่มักส่งโดยที่ผู้รับไม่ต้องการ มักจะอีเมลเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
 • แชท (Chat) คืออะไร
  การสื่อสารประเภทหนึ่ง ผ่านทางเครือค่ายคอมพิวเตอร์ สามารถส่งข้อความ เสียง หรือแม้แต่วีดีโอคอล ที่สามารถมองเห็นหน้ากันได้
 • วีดีโอคอล (Video Call) คืออะไร
  การสื่อสารออนไลน์ ที่สามารถมองเห็นหน้ากันได้ ในรูปแบบวีดีโอ
 • คลาวด์ (Cloud) คืออะไร
  ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เซอร์เวอร์
 • เอไอ (Ai) คืออะไร
  ย่อมาจากคำว่า Artificial intelligence แปลให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมนุษย์  ส่วนคำแปลเป็นทางการ คือ ปัญญาประดิษฐ์
 • เอ็มแอล (ML) คืออะไร
  ย่อมาจากคำว่า Machine Learning แปลให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ML คือสมองของเอไอ (Ai) เป็นการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
 • เออาร์ (AR) คืออะไร
  ย่อมาจากคำว่า Augmented Reality หมายถึง การผสมผสานโลกเสมือนกับโลกที่เป็นจริง ตัวอย่างเช่น การใช้แว่น AR เพื่อใช้งานร่วมกับโลกแห่งความเป็นจริง
 • วีอาร์ (VR) คืออะไร
  ย่อมาจากคำว่า Virtual Reality หมายถึง การจำลองโลกเสมือนขึ้นมา
อย่าลืม! แวะมาอ่านเพิ่มเติมบทความนี้ซ้ำๆ ได้นะ เพราะทางเราจะมีการอัพเดทความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ให้อีก โดยเฉพาะกับคำศัพท์คำถามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รับรอง คุณจะไม่ตกเทรนด์

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ