ใช้งานเว็บบราวเซอร์แบบคนไอที

ท่องเว็บแบบมืออาชีพ

Keyboard Shortcuts Google Chrome

ทุกวันนี้ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Broswer) เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก สืบเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับท่องโลกอินเตอร์เน็ต ค้นหาข้อมูล หรือแม้กระทั่งทำงานบนระบบคลาวด์ ดังนั้น จะดีไหม ถ้าเราสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และรวดเร็ว เสมือนคนไอที..

โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ในปัจจุบัน ที่เป็นที่นิยมได้แก่ Google Chorme, Micosoft Edge, FireFox, Safari  เป็นต้น แต่โปรแกรมที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก ก็คือ Google Chrome ดังนั้น เราจึงขอเน้นการใช้คำสั่งบนคีย์บอร์ดของ Google Chorme เป็นหลัก แต่คำสั่งส่วนใหญ่ ก็สามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ ได้

วิธีท่องเว็บอย่างรวดเร็ว 

สิ่งสำคัญคือ ต้องสามารถใช้คำสั่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถสั่งการโปรแกรมคำสั่งต่างๆ บนเว็บบราวเซอร์ ได้นั้น ก็คงหลีกหนีไม่พ้นกับการคำสั่งที่กดลงบนคีย์บอร์ด เราเรียกคำสั่งนี้ว่า "Keyboard Shortcuts"  ดังนั้น ทางเราจึงได้ทำการรวบรวมคำสั่งไว้ให้นำไปเลือกใช้งานได้ทันที  คัดเฉพาะที่ได้ใช้งานบ่อยๆ เท่านั้น !

จัดการหน้าต่างด้วย Keyboard Shortcuts - Google Chrome

Windows Mac ความหมาย
Ctrl + N Cmd + N เปิดหน้าต่างใหม่
Ctrl + Shift + W Cmd + Shift + W ปิดหน้าต่าง
Ctrl + T Cmd + T เปิดแท็ปใหม่ บนหน้าต่างเดิม
Ctrl + W Cmd + W ปิดแท็ปปัจจุบัน
Ctrl + Shift + T    Cmd + Shift + T เปิดแท็ปกลับมา ที่ปิดไปล่าสุด
Ctrl + คลิก Cmd + คลิก กดลิงค์ และเปิดแท็ปใหม่
Shift + คลิก Shift + คลิก กดลิงค์ และเปิดหน้าต่างใหม่
Alt + Left Cmd + [ กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
Alt + Right Cmd + ] กลับไปหน้าถัดไป
Ctrl + Shift + Q Cmd + Q  ปิดโปรแกรม Google Chrome

ทิปการกดปุ่ม วิธีใช้งาน Keyboard Shortcuts ตัวอย่างเช่น Ctrl + N หมายถึง ให้กดปุ่ม "Ctrl" กดค้าง จากนั้นให้กดปุ่ม "N" ตาม ไม่จำเป็นต้องกดทั้งสองปุ่มพร้อมกัน

ปรับแต่งการใช้งานด้วย Keyboard Shortcuts - Google Chrome

Windows Mac ความหมาย
Ctrl + Plus (กดบวก) Cmd + Plus (กดบวก) ขยายให้หน้าจอใหญ่ขึ้น
Ctrl + Minus (กดลบ) Cmd + Minus (กดลบ) ย่อหน้าจอให้เล็กลง 
Ctrl + ศูนย์ Cmd + ศูนย์ ปรับหน้าจอให้เป็นปกติ 100%
Ctrl + F Cmd + F ค้นหาข้อมูลบนหน้าจอ
F11 Cmd + Ctrl + F แสดงเต็มหน้าจอ
Space bar Space bar เลื่อนหน้าจอลง
Shift + Space Shift + Space เลื่อนหน้าจอขึ้น

คำสั่งอื่นๆ ของ Google Chrome ที่น่าจะใช้บ่อย
  • Ctrl + R 
    รีเฟรชหน้าจอปัจจุบัน
  • Ctrl + P 
    สั่งพิมพ์หน้าจอปัจจุบัน
แนะนำให้ฝึกทดลองทีละคำสั่ง ฝึกบ่อยๆ ฝึกเรื่อยๆ จะทำให้คล่องและสามารถใช้งานได้อย่างชำนาญ อาจเริ่มคำสั่งที่คิดว่า ใช้บ่อยๆ เช่น คำสั่งขยายหน้าจอ ลดขนาดหน้าจอ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ