สร้างตัวเลือกบันทึกข้อมูลใน Excel

บันทึกข้อมูลจากตัวเลือก

Data Validation

การบันทึกข้อมูลใน Excel บางครั้ง เราอาจต้องการให้ผู้บันทึกเลือกเฉพาะหัวข้อที่เรากำหนด เช่น ในช่องแผนก ให้เลือกเฉพาะชื่อแผนกที่เรากำหนดไว้ให้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลผิดพลาด

วิธีการนี้ เราสามารถสร้างด้วยคำสั่ง "Data Validation" ซึ่งเราเรียกวิธีการนี้ว่า Drop-Down List ตัวช่วยในการบันทึกข้อมูล ลดการผิดพลาดได้ 100% เราสามารถสร้าง Drop-Down List ได้ในทุกๆ เซลของ Excel Sheet 


เกี่ยวกับ Data Validation

หลักการทำงานของ  Data Validation คือ เป็นการกำหนดว่า ในเซลบน sheet นั้น ต้องการให้กรอกข้อมูลอะไร เช่น ใน Cell A10 ต้องการให้กรอกข้อมูลเฉพาะชื่อพนักงานขาย ซึ่งมีอยู่ 5 คน เราก็สามารถบังคับให้ผู้กรอก เลือกชื่อพนักงานขายที่เรากำหนดไว้ให้ เท่านั้น ทำให้สามารถประหยัดเวลาในการบันทึก และมั่นใจได้ว่า จะบันทึกถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน  ส่วนวิธีการสร้าง Drop-Down List เพื่อให้ผู้กรอก กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีสร้าง Drop-Down list

Data Validation

เริ่มต้น ให้สร้างตัวเลือกก่อน "Source" เพื่อใช้สำหรับเป็นตัวเลือกของชื่อพนักงานขาย สามารถสร้างใน Sheet เดียวกันได้ตามภาพ จากนั้น ให้สร้างตารางแสดงยอดขายของพนักงานแต่ละคนในแต่ละวัน เมื่อได้รายละเอียดแล้ว ก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์ของ Data Validation ได้เลย
  1. คลุมเซล B3 ถึง B13 เพื่อกำหนดให้เป็นช่องสำหรับกรอกชื่อเซล
  2. คลิกเลือกคำสั่ง Data Validation
  3. เลือกประเภทของ Data Validation เป็น "List"
  4. คลุมเลือก Source เซล F3 ถึง F6 (ตัวเลือกเวลาบันทึกชื่อเซล)
  5. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

เพียงไม่กี่ขั้นตอน เราก็สามารถสร้างข้อกำหนดในการบันทึกข้อมูลลงเซลต่างๆ ได้แล้ว อยากให้ลองนำไปทดสอบใช้งานดู หวังว่า จะช่วยให้การทำงานของเพื่อนๆ ทุกคนสะดวกมากขึ้น ส่วนตัวเห็นว่า คำสั่ง Data Validation มีประโยชน์มากเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ