ตั้งค่าหรือยกเลิกรหัสผ่าน Microsoft Excel

ข้อมูลสำคัญควรมีรหัสผ่าน

Encrypt with password

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel คงทราบดีว่า โปรแกรมนี้ สามารถสร้างตารางข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถใส่ตัวเลข สั่งคำนวณ ด้วยสูตรฟังก์ชั่นต่างๆ สะดวกรวดเร็ว แต่ถ้าจะให้ดี ถ้าเรามีข้อมูลสำคัญอย่างเช่น เงินเดือน การใส่รหัสผ่าน หรือ Password ก็น่าจะเป็นเรื่องที่จำเป็น


ใส่รหัสผ่าน Microsoft Excel

วิธีป้องกันบุคคลที่เราไม่ต้องการให้เปิดไฟล์อ่านบน Microsoft Excel สามารถทำได้ด้วยวิธีการใส่ รหัสผ่าน หรือ Password ถ้าคนไหนได้รับไฟล์ของเรา จะต้องใส่รหัสผ่านก่อนเปิดไฟล์ทุกครั้ง โดยจะมีหน้าต่างให้กรอกรหัสผ่าน วิธีนี้ ทำให้เป็นการป้องกันข้อมูลสำคัญๆ ได้เป็นอย่างดี 

วิธีตั้งรหัสผ่าน Microsfot Excel

Encrypt with Password
 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel
 2. เปิดไฟล์เอกสาร ที่ต้องการใส่รหัสผ่าน
 3. คลิกเมนู File
 4. คลิกเมนู Info
 5. เลือกคำสั่ง Protect Workbook
 6. เลือกหัวข้อ Encrypt with Password
 7. ใส่รหัสผ่าน แนะนำให้ใส่อย่างน้อย 8 ตัวอักษร
 8. โปรแกรมจะให้ซ้ำอีกครั้ง
 9. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถตั้งรหัสผ่านของไฟล์เอกสาร Excel ได้แล้ว และถ้ามีใครต้องการเปิดดูไฟล์ รวมแม้กระทั่งตัวเรา ก็จะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก่อน มิฉะนั้น ก็จะเปิดและดูข้อมูลในไฟล์ไม่ได้

วิธีการยกเลิกรหัสผ่าน Micrsoft Excel

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel
 2. เปิดไฟล์เอกสาร ที่ต้องการยกเลิกรหัสผ่าน
 3. คลิกเมนู File
 4. คลิกเมนู Info
 5. เลือกคำสั่ง Protect Workbook
 6. เลือกหัวข้อ Encrypt with Password
 7. จะพบหน้าต่าง ให้เราทำการลบรหัสผ่านปัจจุบัน
 8. จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

เป็นอย่างไรบ้าง ได้ทดลองทำแล้วหรือยัง คงเห็นแล้วใช่ไหมว่า ไม่ยากเลย แต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องความจำ หลงๆ ลืมๆ ก็ไม่แนะนำให้ใส่รหัสผ่านนะครับ เพราะจะทำให้คุณไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลของคุณเองได้ไม่ได้เช่นเดียวกันกับคนอืนๆ 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ