วิธีใช้เมาส์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ในการสั่งการด้วยการชี้

Mouse computer

เม้าส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งในลักษณะ "ชี้เป้าหมาย" นอกเหนือจากคีย์บอร์ด (Keyboard) ที่ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่างๆ

เม้าส์ ประกอบด้วยปุ่มที่สามารถกดได้ 2 ปุ่ม คือทางซ้ายและทางขวา ส่วนตรงกลางจะมีล้อให้เลื่อนขึ้นลงได้ เวลาใช้งานเม้าส์จะมีสัญลักษณ์รูปศร เราเรียกว่า "Mouse Pointer" เพื่อตัวบ่งบอกว่า ขณะนี้อยู่ตำแหน่งไหน 

เม้าส์แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ 1. เม้าส์มีสาย เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB และ 2. เม้าส์ไร้สาย (Wireless Mouse) โดยเม้าส์ไร้สาย จะใช้สัญญาณคลื่นความถี่ 2.4 GHz เป็นหลัก ส่วนอีกอย่างคือใช้สัญญาณ Bluetooth 

ลักษณะของเม้าส์

เม้าส์สมัยก่อน จะมีลูกกลิ้งด้านล่าง เพื่อเลื่อนไปมา ใช้ไปนานๆ ลูกกลิ้งจะสกปรก ต้องถอดมาทำความสะอาด  แต่เม้าส์ปัจจุบัน จะใช้เลเซอร์ (Optical Mouse) โดยใช้แสงในการควบคุมทิศทาง ซึ่งให้ความแม่นยำในการควบคุมมากกว่าเม้าส์ที่เป็นลูกกลิ้ง  

วิธีใช้เม้าส์เบื้องต้น

 • คลิก (Click) ปุ่มซ้าย (กด 1 ครั้ง) 
  เพื่อเลือก และกำหนดจุดเริ่มต้น
 • ดับเบิ้ลคลิก (Double-Click) ปุ่มซ้าย 
  กด 2 ครั้งต่อเนื่องกัน เพื่อเลือกข้อความเป็นคำเป็นกลุ่ม
 • ทริเปิลคลิก (Triple-Click) ปุ่มซ้าย
  กด 3 ครั้งต่อเนื่องกัน เพื่อเลือกทั้งประโยคหรือทั้งย่อหน้า
 • คลิกขวา (Right-Click)  
  กด 1 ครั้ง เพื่อให้แสดงเมนูลัด
 • เลื่อนล้อขึ้นหรือลง
  เพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นและลง
 • คลิกและลาก (Click and Drag)
  หมายถึงการลาก สิ่งที่ต้องการ (Object) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 • กดปุ่ม Ctrl + เลื่อนล้อ ขึ้นหรือลง
  เพื่อขยายหรือย่อหน้าจอ
 • กดปุ่มล้อตรงกลางเม้าส์ 1 ครั้ง
  สัญลักษณ์ลูกศรจะเปลี่ยนไป ใช้สำหรับเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลง กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก


แผ่นรองเม้าส์

อุปกรณ์เสริมที่อาจไม่จำเป็นสำหรับเม้าส์ประเภท Optical แต่บางครั้งก็อาจจำเป็นเพราะถ้าเราทำงานบนพื้นผิวกระจกหรือแผ่นพลาสติก เพราะการสะท้อนแสง จะทำให้การทำงานของเม้าส์ผิดเพี้ยนได้ กรณีหาแผ่นรองเม้าส์ไม่ได้ สามารถใช้แผ่นกระดาษทั่วไป รองใช้งานชั่วคราวก่อนได้เช่นกัน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ