เทคโนโลยีการประชุมทางไกล

เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์

วิดีโอคอนเฟอเรนซ์

โลกการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาก แต่ก่อนการสื่อสารจะเน้นไปที่การสื่อสารข้อความในรูปแบบแชท (Chat) ต่อมาสามารถส่งรูปภาพได้ และท้ายสุดก็คือ การสื่อสารในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)

การประชุมออนไลน์ นอกเหนือจากอินเตอร์เน็ตแล้ว อีกสิ่งที่จำเป็นมากก็คือ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการประชุม สำหรับโปรแกรมที่นิยมใช้งานในประเทศไทย ได้แก่ Microsoft Teams, Zoom Video Conference, Google Meet, Webex by Cisco เป็นต้น

คุณทราบหรือไม่ว่า โปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์ข้างต้น สามารถใช้งานได้ฟรี แต่อาจมีข้อจำกัดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีข้อจำกัดบ้าง เช่น สามารถประชุมต่อเนื่องได้แต่จำกัดเวลา แค่เพียงเชื่อมต่อใหม่ ก็ประชุมต่อได้ เป็นต้น

Microsoft Teams
ตัวอย่าง Microsoft Teams

อุปกรณ์สำหรับการประชุมออนไลน์พื้นฐาน

Video Conference
 • คอมพิวเตอร์
 • อินเตอร์เน็ต
 • ไมโครโฟน
 • ลำโพง
 • โปรแกรมสื่อสารออนไลน์


อุปกรณ์การประชุมระดับองค์กร สืบเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายคน (อยู่ในห้องเดียวกัน) เราจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการประชุมแบบกลุ่ม เช่น ไมโครโฟน ลำโพง กล้อง webcam แยกจากกล้องของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโทรทัศน์ขนาดใหญ่ หรืออาจใช้เป็นโปรเจคเตอร์ (Projector) แทน


ความสามารถของโปรแกรมประชุมออนไลน์พื้นฐาน

 • รองรับการสื่อสารผ่านข้อความ
 • รองรับการส่งรูปภาพ ไฟล์เอกสาร
 • รองรับการสื่อสารในรูปแบบวีดีโอ แบบเห็นหน้า
 • รองรับการแชร์ไฟล์ระหว่างการประชุม
 • รองรับการเปิดปิด เสียงและวีดีโอ
 • สามารถเปลี่ยนฉากหลัง หรือ Wallpaper
 • รองรับการบันทึกการประชุมในรูปแบบวีดีโอ


ประโยชน์ของการประชุมออนไลน์

 • ประชุมออนไลน์
 • สื่อสารได้ทั้งข้อความ รูปแบบ และแบบเห็นหน้า
 • เหมาะสำหรับการอบรมการใช้งาน
 • เหมาะสำหรับสอนหนังสือออนไลน์
 • เหมาะสำหรับการสัมภาษณ์งานออนไลน์ 
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการ
 • สื่อสารทางไกลกับคนในครอบครัว 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ