เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อ่านออกเสียง

อีกหนึ่งพัฒนาการของ Microsoft

Read Aloud

ในเรื่องการอ่านข้อความบนคอมพิวเตอร์ อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เชื่อว่า มีคนอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังไม่ทราบว่า คอมพิวเตอร์ของเรา สามารถอ่านข้อความในเอกสารของเราได้แล้ว เพียงแค่คุณใช้โปรแกรมในตระกูล Microsoft Office อย่างเช่น Microsoft Word, PowerPoint เป็นต้น


คำสั่ง Read Aloud คือคำตอบ 

คำสั่ง "Read Aloud" คือคำสั่งหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Word เราสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ อ่านข้อความในเอกสารของเราได้ แค่เพียงเราเลือกข้อความที่ต้องการ จากนั้น ก็เลือกคำสั่ง "Read Aloud" ใน Microsoft Word เรียกว่า ว๊าวสุดๆ ไปเลย

วิธีใช้คำสั่ง Read Aloud บน Microsoft Word

Read Aloud
 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
 2. เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการ
 3. เลือกตำแหน่งแรกที่ต้องการให้อ่านออกเสียง
 4. คลิกเมนู Review
 5. คลิกเลือกคำสั่ง Read Aloud ในหัวข้อ Speech
 6. โปรแกรมจะอ่านออกเสียงไปเรื่อยๆ
 7. ถ้าต้องการหยุดให้คลิกปุ่ม "Read Aloud" อีกครั้ง

จากการทดสอบด้วยตนเอง พบว่า คำสั่ง "Read Aloud" บน Microsoft Word รองรับการอ่านทั้งภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาไทยด้วย ถึงแม้ว่าเสียงที่ออกมา ดูจะเป็นโรบอทไปบ้าง แต่ก็สามารถทำความเข้าใจได้ 

อีกหนึ่งประโยชน์ในการสั่งให้คอมฯ อ่านเนื้อหาของเอกสารของเรา นั่นคือ  เราสามารถฟังเพื่อตรวจสอบว่า ข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปนั้น ถูกหรือผิด แทนที่จะต้องมานั่งอ่านทีละคำ ทีละประโยค ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบนานกว่า


คำสั่ง Read Aloud บน Microsoft PowerPoint

Speak - PowerPoint

คำสั่งให้คอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงในโปรแกรม Microsoft PowerPoint นั้น จะอยู่ในคำสั่ง "Speak" จะซ่อนอยู่ภายใต้ "Quick Access Toolbar" สามารถเข้าถึงเมนูนี้ได้หลายทาง แต่ลองทำตามดังนี้
 1. คลิกเมนู File
 2. คลิกเลือก Options จะพบหน้าต่างเปิดใหม่
 3. เลือกคำสั่ง Quick Access Toolbar
 4. หัวข้อ Choose commands from
 5. ให้คลิกเลือก "Command not in the Ribbon"
 6. จากนั้น ให้คลิกเลือก "Speak"
 7. กดปุ่ม "Add" เพื่อให้คำสั่งย้ายไปด้านขวามือ
 8. คลิกปุ่ม "OK" ด้านล่าง เพื่อยืนยัน
 9. ไอคอน Speak จะไปแสดงด้านบนสุดของโปรแกรม

สำหรับ Microsoft PowerPoint ถ้าต้องการให้อ่านข้อความ ให้คลุมข้อความที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกไอคอน Speak เมนูด้านบน Quick Access Toolbar  แต่เท่าที่ทดสอบการอ่านออกเสียงบน Microsoft PowerPoint ไม่รองรับภาษาไทย 


แก้ปัญหา กรณีถ้าไม่ได้ยินเสียง

แนะนำว่า แต่ถ้าไม่ได้ยินเสียงพูดจากคอมพิวเตอร์ ให้ลองตรวจสอบไอคอน "ลำโพง" หรือ Speaker บนบริเวณด้านล่างของ Taskbar  ว่าได้มีการเปิดไว้หรือไม่ ถ้าปิด จะมีเครื่องหมาย “กากบาท” แสดงอยู่ แสดงว่ามีการปิดเสียง ให้ทำการคลิกเลือก เพื่อยกเลิกการปิดเสียง จากนั้นให้คลิกปรับระดับความดังของเสียงตามที่ต้องการ จากนั้น ให้ทดสอบใหม่ดู

ถ้ายังไม่ได้ แนะนำว่า ให้ลองเปิดไฟล์เพลง หรือเข้า YouTube.com  เพื่อทดสอบเสียงก่อน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ