วิธี Ping บน Mac OS

สัญญาณเน็ตเวิร์ค

Ping macOS

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มักจะมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Network) ไม่ว่าจะเป็นภายใน LAN (Local Area Network) หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เพื่อการเข้าถึงข้อมูล โปรแกรม หรือเว็บไซต์ต่างๆ

การจะตรวจสอบว่า "สัญญาณเน็ตเวิร์คที่ใช้อยู่นั้น แรงขนาดไหน" เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง "Ping" ซึ่งถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ Windows จะใช้ผ่านคำสั่ง CMD (Command Prompt) แต่สำหรับผู้ใช้งาน MacOS สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน ด้วยคำสั่ง Ping

วิธีใช้คำสั่ง Ping ผ่านคำสั่ง Terminal

Ping command
  1. คลิกเครื่องหมายแว่นขยายหรือ Spotlight
  2. พิมพ์คำว่า Terminal
  3. ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรม Terminal
  4. จะพบหน้าต่างใหม่
  5. พิมพ์คำว่า "Ping" ตามด้วยเว็บไซต์ เช่น "Ping Technointrend.com" เป็นต้น
  6. รอดูผลลัพธ์
Resulted Ping Command

ตัวเลขหลังคำว่า Time และต่อท้ายคำว่า ms หมายถึง ระยะเวลาในการตอบสนองของเครือข่ายว่าเร็วมากน้อยเพียงใด ยิ่งตัวเลขน้อย ยิ่งดี ถือว่า ระบบเครือข่ายสามารถตอบสนองได้ดี ตัวเลขควรเป็นเลข 1 หลักหรือ ไม่เกิน 2 หลัก

ICMP คืออะไร

ICMP ย่อมาจาก Internet Control Message Protocol เป็นโปรโตคอล สำหรับการตรวจสอบความผิดพลาดในระบบเครือข่าย มักใช้ร่วมกับคำสั่ง Ping และ Traceroute และทำงานควบคู่ไปกับเครือข่ายอื่นๆ อย่างเช่น TCP/IP และ UDP (User Datagram Protocol) เป็นต้น

สรุปคำสั่ง Ping ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของเราไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายนั้นๆ หลังจากทดสอบด้วยคำสั่ง Ping จะพบข้อความปรากฏคำว่า "Request time out" ซึ่งหมายถึง ระบบเครือข่ายหรือเว็บไซต์นั้นๆ มีปัญหา หรือ Server down อยู่ก็เป็นอาจเป็นไปได้

คำสั่ง Ping ยังสามารถเรียกผ่านโปรแกรม Network Utility บน Computer mac ได้ด้วยเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ