ChatGPT คืออะไร

โลกเปลี่ยนเพราะ ChatGPT

ChatGPT

คำกล่าวข้างต้น ดูเหมือนว่า เป็นเรื่องจริง เพราะหลังจากค่าย OpenAi ปล่อยเครื่องมือ Ai ที่ให้ใช้งานกันได้ฟรีทั่วโลก ก็ทำให้กระแสของ Ai ตื่นตัวอย่างมากมาย หลายค่าย หลายองค์กร เริ่มมีการปรับเปลี่ยน และธุรกิจที่เกิดขึ้นเพราะ Ai ก็เปิดตัวอย่างมากมายเช่นกัน

ทำความูร้จัก ChatGPT

ChatGPT คือ ระบบในการประมวลผลโดยใช้ภาษาที่เราใช้งานกันอยู่ หรือบางคนก็ใช้คำว่า ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) สร้างโดย OpenAi เพื่อให้สื่อสารได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าเราสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ที่มีการเก็บข้อมูลมหาศาล โดยสามารถสอบถามโดยใช้ภาษาพูดอย่างทุกวัน ย่อมจะทำให้ทุกคน สามารถได้รับข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ย่อมทำให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มาก

GPT คืออะไร

ย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer  เป็นภาษาพื้นฐานในการทำงานของ ChatGPT Ai กล่าวโดยตรงง่ายๆ คือ ChatGPT คือ การสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ผ่านข้อความ ซึ่งใช้วิธีการสนทนาเป็นภาษาพูดแบบทั่วไปที่เราพูดคุยกัน ผู้ใช้งาน (คน) สามารถสอบถาม ขอความคิดเห็น กับ ChatGPT ได้โดยตรง ไม่ต้องเรียนรู้เหมือนกับการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ

ChatGPT ทำอะไรได้

ถ้าจะให้บรรยาย คงต้องใช้เวลาในการอธิบายนานพอสมควร แต่ถ้าจะให้ดี ขอสรุปความสามารถหลักๆ ของ ChatGPT มีดังต่อไปนี้ 

 • ตอบคำถาม
  ไม่ว่าจะเป็นคำถามอะไร ChatGPT ก็ตอบได้ ถ้าจะให้เปรียบเทียบ การตอบคำถามของ ChatGPT ก็เหมือนกับเราต้องคำถามให้กับคนๆ หนึ่ง ถ้าคนๆ นั้น มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่ถาม ก็จะสามารถตอบคำถามได้ ส่วนถ้า ChatGPT มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ก็สามารถตอบคำถามได้เช่นกัน
 • พูดคุยหรือสนทนา
  ChatGPT เปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่ง ที่สามารถพูดคุยได้
 • ปรึกษา
  มีปัญหาปรึกษา ChatGPT ได้ทุกเรื่อง แต่ขึ้นกับฐานข้อมูลของ ChatGPT ด้วยเช่นกัน
 • เขียนบทความ
  ไม่ว่าบทความ บทวิจารณ์ หรือทำรายงานประเภทไหน ChatCPT ก็สามารถทำได้ 

นอกจากนี้ เพื่อให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจ และสามารถนำไประยุกต์ต่อในการใช้งาน ChatGPT ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงขอสรุปเป็นหัวข้อๆ ที่น่าสนใจและเชื่อว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริง  
 • สนทนา พูดคุย
 • สอบถามสภาพอากาศ
 • ช่วยแปลภาษา
 • ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
 • เขียนโปรแกรม (ท่องเที่ยว)
 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สร้างพรีเซ็นเทชั่น
 • แต่งเพลง 
 • แต่งหนังสือ
 • แต่งเพลง
 • แต่งละคร
 • ช่วยเขียนเนื้อหาหรือบทความ Content
 • ตอบโจทย์ ทำการบ้าน
 • สรุปบทความ ข้อมูล หนังสือ


เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ ChatGPT

สืบเนื่องจาก ChatGPT เป็น Ai ที่ต้องอาศัยฐานข้อมูล และการพัฒนาการเรียนรู้การใช้งาน พฤติกรรมของมนุษย์ในการสนทนา ดังนั้น ChatGPT จึงมีรุ่น หรือเวอร์ชั่น เช่นเดียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การใช้งานเวอร์ชั่นล่าสุด ย่อมได้รับข้อมูลที่อัพเดท ทันสมัย และถูกต้องมากขึ้น

ChatGPT 3.5 และ ChatGPT 4

 • ChatGPT 3.5 ให้บริการฟรี
 • ChatGPT 4 เป็นเวอร์ชั่่นเสียเงิน
ChatGPT 4 เป็นเวอร์ชั่นที่มีความฉลาดมากกว่า 3.5 ทำงานได้เร็วกว่า (ตอบคำถามได้เร็วกว่า) และเนื่องจากมีการใช้ฐานข้อมูลที่อัพเดทกว่ารุ่น 3.5 ทำให้การตอบคำถาม จะได้รับคำตอบที่ใกล้เคียงหรือถูกต้องมากกว่า นอกจากนี้ ChatGPT 4 ยังรองรับโปรแกรมเสริมหรือ Plugin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำตอบที่ตรงใจผู้ถามมากขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน ChatGPT

Chat

เพียงแค่ใช้อีเมลในการสม้ครผ่านเว็บไซต์  https://openai.com/chatgpt จากนั้นก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที แนะนำว่า ให้ทดลองใช้เวอร์ชั่นฟรีก่อน นั่นคือ ChatGPT 3.5 จากนั้น ค่อยสมัครไปใช้เวอร์ชั่น 4 ที่มีค่าบริการรายเดือน

สรุปส่งท้าย ChatGPT

Ai ที่ทรงพลังมากที่สุดในขณะนี้ และเป็นที่นิยมมากที่สุดทั่วโลกเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาผลลัพธ์ให้ดี เนื่องจาก การใช้ ChatGPT 3.5 (เวอร์ชั่นฟรี) ผลลัพธ์ที่ได้ อาจมาจากฐานข้อมูลที่อาจไม่ได้เดทถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้ดีก่อนเสมอ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ