Generative Ai คืออะไร

Ai เครื่องมือชาญฉลาด

Generative Ai

นับจากปี 2023 เป็นปีของการเริ่มต้นใช้งาน Ai อย่างแพร่หลายในระดับรากหญ้า คนทั่วไป สามารถเข้าถึงและใช้งาน Ai ได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณ OpenAi ที่เปิดให้บริการทดสอบใช้งาน Ai และทำให้ค่ายยักษ์ทางด้านไอที ก็เปิดใช้บริการตามๆ กันมา

ทำความรู้จัก Generative Ai กันก่อน

คำว่า Generative Ai ย่อมากจาก "Generative Artificial Intelligence" คือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่มีการสร้างข้อมูลใหม่ออกมา ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ นอกจากนี้ ยังรองรับการสร้างโปรแกรม หรือรหัสของคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย โดยมีการเชื่อมโยงหรือสืบค้นจากฐานข้อมูล

ตัวอย่าง Generative Ai

 • Text Generation
  สั่ง Ai ให้ตอบคำถาม เขียนบทความ แต่งหนังสือ แต่งเพลง คำโฆษณา แปลภาษา ตอบอีเมล เขียนจดหมายลา จดหมายธุรกิจ หรือแม้กระทั่งให้วางแผนการทำงาน โดยคำถามสามารถใช้ภาษาที่มนุษย์ใช้พูดโต้ตอบกัน รองรับสั่งการด้วยภาษาไทยได้ แต่อาจ Ai อาจจะไม่เข้าใจเท่ากับการใช้คำสั่งภาษาอังกฤษ

  เว็บที่ให้บริการ: ChatGPT, Gemini, Jasper.ai เป็นต้น

 • Image Generation
  สามารถสั่งให้ Ai สร้างภาพ จากข้อความ (Text to Image) ที่มีการบรรยาย ยิ่งละเอียด จะได้ภาพทีมีความใกล้เคียงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างภาพในลักษณะภาพสมจริง ภาพลาดเส้น ภาพ 3 มิติ ภาพศิลปะที่ดูไม่ค่อยรู้เรื่อง เป็นต้น 

  เว็บไซต์ที่ให้บริการ: DALL-E, Adobe Firefly, Midjourney เป็นต้น 

 • Audio / Voice Generation
  เป็นการสั่งให้ Ai สร้างเสียง คำบรรยาย ตลอดจนสร้างเป็นเสียงเพลง เป็นต้น โดยเฉพาะการแต่งเพลง สามารถให้ Ai แต่งทั้งเนื้อร้อง ทำเพลง และดนตรีได้เลย

  เว็บไซต์ที่ให้บริการ:  Suno.ai, Speechify, Lovo.ai เป็นต้น

 • Code Generation
  เป็นการสั่งให้ Ai เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษา HTML, PHP, JavaScript เป็นต้น นอกจากนี้ Ai ยังสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของโค๊ตได้อีกด้วย ทำให้ย่นระยะเวลาในการทำงานได้อย่างมาก

  เว็บไซต์ที่ให้บริการ:  ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot เป็นต้น

 • Video Generation
  เป็นการสร้างวีดีโอเคลื่อนไหว จากคำสั่งที่เป็นข้อความ (Text to Video) อาจมีการอัพโหลดรูปภาพประกอบการสร้าง รวมทั้งใส่ข้อความตามที่ต้องการได้อีกด้วย

  เว็บไซต์ที่ให้บริการ: D-ID, Snapbar, veed.io เป็นต้น 

ปัจจุบัน Ai รองรับการสร้างเสียง (Audio Generation) โดยเฉพาะการเลียนแบบเสียงมนุษย์ ที่หลายๆ คนคงเคยเห็นมาก่อนหน้านี้นานมากแล้ว ที่เราเรียกว่า Text-to-Speech ซึ่งส่วนใหญ่ จะนำไปใช้กับไฟล์วีดีโอ หนังสือเสียง พรีเซ็นเทชั่น เป็นต้น อนาคต เราอาจดูไม่ออกว่า เสียงที่กำลังพูด หรือบรรยาย เป็นเสียงคนหรือเสียงของ Ai

อีกอย่างที่เห็นว่า มีประโยชน์ นั่นคือ Ai มีรองรับการสร้างงาน พรีเซ็นเทชั่น ด้วย Microsoft PowerPoint แค่เขียนคำสั่ง หรืออธิบายหัวข้อต่างๆ ที่ต้องการ จากนั้น ก็สามารถนำไปใส่บนสไลด์ของ Microsoft PowerPoint ได้ทันทีเช่นกัน บางครั้งอาจทำผ่าน VBA (Visual Basic for Applications)

จริงๆ แล้ว Ai ยังสามารถทำอะไรๆ ได้อีกหลายอย่าง ทั้งนี้ ขึ้นกับไอเดีย หรือความคิดสร้างสรรของแต่ละบุคคล เอาเป็นว่า ใครสนใจ ก็อยากให้เริ่มทดสอบตั้งแต่วันนี้ เพราะ Ai ทำให้เกิดการปฏิวัติในทุกๆ สายอาชีพ อาชีพของคุณ ก็อาจจะถึง Ai เปลี่ยนไปแล้วเช่นกัน 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ