เทคนิคการสั่ง Ai ตอบให้ตรงใจ

Prompt คืออะไร

Prompt Ai

การสั่งการให้ Ai ทำงานนั้น จะต้องเขียนคำสั่งอธิบายความต้องการของเรา ยิ่งให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้มากที่สุด จะช่วยให้ได้คำตอบตรงใจมากที่สุดเช่นกัน คำสั่ง ที่เราสั่งการนั้น เราเรียกว่า "Prompt" นั่นเอง การเขียน Prompt เราสามารถใช้ภาษาที่เราใช้พูดได้โดยตรง ปัจจุบัน รองรับภาษาไทย อีกด้วย

คำสั่งที่เขียนสั่งให้ Ai ทำงานนั้น ถ้าจะกับ Ai ที่ต่างกัน ถึงจะใช้คำสั่ง Prompt เหมือนกัน ผลลัพธ์ที่ได้ ก็อาจแตกต่างกัน รวมทั้ง การสั่งให้ Ai ตอบคำถามใหม่ ก็อาจจะได้คำตอบไม่เหมือนเดิมเช่นกัน


เขียน Prompt ให้ถูกใจ Ai

คำกล่าวนี้ หมายถึง การเขียน Prompt เพื่อให้ได้คำตอบจาก Ai ที่ใกล้เคียงความต้องการของเรามากที่สุด สำหรับเทคนิคในการเขียน Prompt นั้น สามารถแบ่งออกได้ประมาณนี้

4 เทคนิคเขียน Prompt 

  • กำหนดให้ Ai ทำหน้าที่หรือบทบาทที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์ หรือเป็นนักการตลาดออนไลน์ นักวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมเมอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี เป็นต้น
  • บอกตรงๆ ว่า ให้ทำอะไร เช่น สร้าง อธิบาย สรุปเนื้อหา เป็นต้น
  • เพิ่มเติมรายละเอียด เช่น ให้สรุปเนื้อหาให้เหลือ 300 คำ เป็นต้น
  • ตัวอย่าง (ถ้ามี) เพื่อให้ Ai สามารถให้คำตอบได้ใกล้เคียงมากที่สุด

การเลือกใช้งาน อาจเลือกใช้งานเพียง 2-3 หัวข้อได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับความต้องการข้อมูลของแต่ละบุคคล


ตัวอย่างการเขียน Prompt จากคำแนะนำข้างต้น

ChatGPT

  • นักการตลาดออนไลน์
  • แนะนำวิธีสร้างผู้ติดตามบน Tiktok ให้ได้่ผลลัพธ์รวดเร็วที่สุด
  • ช่วยสรุปเฉพาะหัวข้อที่อ่านเข้าใจง่าย
  • อยากได้ผู้ติดตามวันละ 100 คน

ถ้าเราสามารถสั่งให้ Ai แสดงผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้นั้น ย่อมส่งผลดีอย่างมาก สำหรับคนทำงาน เพราะจะได้ข้อมูลไปเพื่อนำใช้งาน และเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ให้ลองศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับคำสั่ง Prompt ต่างๆ หรือค้นหาจากเว็บไซต์

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ