เรื่องที่คนทำเว็บ ต้องรู้

อยากมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง

Website technical word

เรื่องนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อน คนส่วนใหญ่คงรู้สึกหวาดกลัว เพราะไม่มีความรู้ ความเข้าใจ จะให้มาเขียนโปรแกรมสร้างเป็นเว็บก็คงทำไม่ได้ แถมยังไม่มีไอเดียในการออกแบบ สรุปคือจบ ไม่ทำ หรือไม่ก็ต้องไปจ้างบริษัทรับทำเว็บไซต์โดยตรง

ปัจจุบันปัญหาข้างต้นได้หมดไปนานแล้ว เพราะเราสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตนเองได้ เพียงแค่ใช้บริการสร้างเว็บจาก template หรือเว็บไซต์สำเร็จรูป ง่าย รวดเร็ว ใช้เวลาไม่นานก็สามารถมีเว็บไซต์เป็นของตนเองได้แล้ว แต่ถ้าอยากจะสร้างเอง โดยใช้เครื่องมือสร้างเว็บ CMS อย่างเช่น Joomla, WordPress หรือแม้กระทั่ง Blogger ก็ทำได้เองเช่นกัน

แต่นอกเหนือจากเรื่องการสร้างเว็บให้เป็นเว็บแล้ว ยังคำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่อยากให้ทุกๆ คนได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ เว็บไซต์ ยังมีความสัมพันธ์กับอีเมลด้วย เพราะอีเมลที่ใช้ในองค์กร จะมีชื่อ domain เป็นชื่อเดียวกับเว็บไซต์ 

"ข้อดี" ของการใช้ชื่อลงท้ายอีเมล เป็นชื่อเดียวกับชื่อเว็บไซต์ คือ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของบริษัท เพราะทำให้บุคคลที่ติดต่อ สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ได้ เพียงแค่มีชื่ออีเมล 

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์และอีเมล

  • DNS คืออะไร
  • CNAME คืออะไร
  • A Record คืออะไร
  • MX Record  คืออะไร

DNS คืออะไร

คำว่า DNS ย่อมาจาก Domain Name Server  หรือ Domain Name System เป็น Server ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลของ Domain กับ IP Address ตัวอย่างเช่น เวลาเข้าเว็บไซต์ www.technointrend.com แทนที่จะพิมพ์ชื่อ IP Address  xx.xx.xx.xx ซึ่งเป็นตัวเลข เราก็เพียงแต่พิมพ์ชื่อเว็บที่เป็นข้อความ จากนั้น Browser ก็จะไปค้นหาจาก DNS  เพื่อหาว่า เว็บไซต์นั้น อยู่ IP Address อะไร ทำให้เราสามารถเข้าเว็บ server ที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ได้เช่น่กัน 

สำหรับตัวอย่าง DNS Record ได้แก่ CNAME, A Record, MX Record เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงค่า DNS จะต้องใช้เวลาในการอัพเดท โดยปกติจะใช้เวลา 2-24 ชั่วโมง อย่างเร็ว และโชคดีอาจใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง แต่เท่าที่มีข้อมูล ถ้าช้ามาก อาจใช้เวลานานหลายวันเลยทีเดียว

CNAME คืออะไร

คำว่า CNAME หรือ CNAME Record คือ เป็นชื่อของ Server (Hostname) ปลายทาง แทนที่จะเป็น IP Address ซึ่งทำให้สะดวกไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าบ่อยๆ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง IP Address ของ Server คำว่า CNAME มาจากคำเต็มว่า Canonical NAME นั่นเอง หรือจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ CNAME ก็คือ "ชื่อเล่น" นั่นเอง ตัวอย่าง CNAME => mailserver.technointrend.com เป็นต้น

A Record คืออะไร

คำว่า A Record มาจากคำเต็มว่า Address Record หมายถึง การกำหนดชื่อ Domain หรือ Sub Domain ของเว็บไซต์ ให้ชี้ไปที่ IP Address อะไร เพราะการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วย IP Address ต่างๆ ด้วย IP Address คงเป็นเรื่องยาก เพราะการจำชื่อเว็บไซต์ "ง่ายกว่า" การจำตัวเลข IP Address นั่นเอง

การตั้งค่า Server โดยใช้ CNAME กับ A Record มีความต่างกันตรงที่ CNAME ใช้ชื่อ Domain หรือ Hostname ส่วน A Record จะใช้หมายเลข IP Address แทน

MX Record  คืออะไร

เรื่อง MX Record เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Mail Server  คำว่า MX หมายถึง "Mail eXchange" โดยการตั้งค่า MX Record จะเป็นการตั้งเป็นชื่อ Domain เสมอ ตัวอย่างเช่น mail.technointrend.com เป็นต้น

การตั้งค่า MX Record สามารถตั้งได้มากกว่า 1 Domain ทำให้สามารถมี Mail Server ได้มากกว่าหนึ่ง ช่วยป้องกันปัญหา Mail Server down ได้เป็นอย่างดี  การกำหนดความสำคัญของ Mail Server ให้กำหนดค่าที่ Priority เช่น Priority 10, 20 โดยค่า 10 จะมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ 

สรุปค่าต่างๆ ข้างต้น จะมีประโยชน์มาก จะใช้กรณีที่เรามีการทำเว็บไซต์ใหม่ ย้ายไปยัง server ที่อื่น รวมทั้งการเพิ่ม Sub-Domain ให้กับเว็บไซต์ของเรา หรืออาจจะใช้กรณีมีการเปลี่ยนแปลง mail server จากระบบหนึ่ง ไปยังอีกระบบหนึ่ง โดยเฉพาะเปลี่ยนระบบ mail มาใช้ Microsoft 365 Mail Exchange ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงค่า DNS เช่นกัน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ