แก้ไขไฟล์ PDF ด้วย Microsoft Word

PDF ไฟล์เล็กน่าใช้งาน

PDF on Word

PDF ถือได้ว่า เป็นไฟล์มาตราฐานอย่างหนึ่งในการใช้งานทางด้านเอกสาร จดหมาย หรือแม้กระทั่ง การส่งใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับหนึ่ง ไฟล์ PDF มักถึงแปลงจากไฟล์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Word, Excel, PowerPoint หรือจากโปรแกรมใช้เอกใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น


แก้ไขไฟล์ PDF ทำอย่างไร

อาจมีหลายเหตุผล ที่เราต้องการแก้ไขไฟล์ PDF โดยปกติเราสามารถแก้ไขไฟล์ PDF ได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Pro ซึ่ง Adobe คือต้นตำหรับของ PDF ไฟล์  แต่ปัจจุบัน มีบริษัทมากมายที่มีการพัฒนาโปรแกรมของตัวเองให้มีความสามารถในการแก้ไขไฟล์ PDF ได้เช่นกัน 

วิธีแก้ไขไฟล์ PDF จาก Microsoft Word

Message open PDF
ข้อความเตือนเปิดไฟล์ PDF และมีการแปลงไฟล์ก่อนเข้าหน้าแก้ไข

Open PDF file
เปิดไฟล์ PDF ด้วย Microsoft Word
 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
 2. เลือก Open และเลือกไฟล์ PDF
 3. ถ้าโปรแกรมมองไม่เห็นไฟล์ PDF ให้คลิกเลือกประเภทไฟล์เป็น PDF แทนการเลือก "All Word Documents" ซึ่งจะทำให้เราสามารถเลือกไฟล์ PDF ภายในคอมพิวเตอร์ได้
 4. เวลาเปิดไฟล์ อาจจะหน้าต่าง แจ้งให้เราทราบว่า จะทำการไฟล์จาก PDF ให้คลิก OK เพื่อยืนยัน
 5. รอสักครู่ โปรแกรมจะแปลงจากไฟล์ PDF เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้
 6. เริ่มทำการแก้ไขไฟล์ การแก้ไข จะคล้ายกับการพิมพ์ข้อมูลบนเอกสาร Word 
 7. หลังจากนั้น เวลา Save ให้เลือก Save as เพื่อบันทึกไฟล์เป็น PDF อีกครั้ง แนะนำให้ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ จะดีกว่าใช้ไฟล์เดิม เพราะการบันทึก อาจไม่สมบูรณ์ 100%


ข้อจำกัด การแก้ไข PDF ด้วย Word

 • กรณีไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจใช้เวลาสักนิดในการเปิดไฟล์ และแปลงไฟล์ให้สามารถแก้ไขได้
 • ไฟล์ต้นฉบับ ถ้ามีลักษณะเดียวกับ Microsoft Word จะมีโอกาสแก้ไขได้เปอร์เซ็นต์สูงกว่าไฟล์ที่มีลักษณะคล้ายไฟล์ที่ทำจากโปรแกรมอื่นๆ
 • ไฟล์ PDF ที่มีการแปลงมาจากไฟล์รูปภาพ อาจไม่สามารถแก้ไขผ่าน Word ได้
 • ไฟล์ PDF ที่แปลงมาจากการ Scan ด้วยเครื่อง Scanner อาจไม่สามารถแก้ไขผ่าน Word ได้

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ