คุณสมบัติของเว็บไซต์ที่ดี

เว็บ คือช่องทางสื่อสารออนไลน์ 24 ชั่วโมง

Website Quality

การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เราจำเป็นจะต้องมีช่องทางสื่อสาร ให้ข้อมูลสินค้าและบริการเป็นของคนเอง ทั้งนี้ นอกเหนือจากให้ข้อมูลแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการ และสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี แล้วคุณหล่ะ มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วหรือยัง !


อยากมีเว็บไซต์ต้องเข้าใจอะไรบ้าง

การจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง สามารถทำเองได้ เพราะมีเว็บไซต์สำเร็จรูปมากมาย เพียงแค่ใส่รูปภาพและเนื้อหาลงไป แต่.. เว็บไซต์สำเร็จรูปอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกธุรกิจ ส่วนการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง ก็สามารถทำได้เช่นกัน เพียงแค่เรียนรู้ และทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานการทำเว็บ ไม่ยาก ไม่ง่าย แต่ถ้าเราได้ลองศึกษา เชื่อว่า "ทุกคนทำเว็บได้"

เว็บไซต์ประกอบด้วย

 • ชื่อเว็บไซต์ (Domain Name / URL)
 • พื้นที่ในการจัดเก็บเว็บ (Web Hosting / Cloud Hosting)
 • โปรแกรมในการจัดทำทำเว็บ
 • การออกแบบ การจัดวางเนื้อหา
 • เนื้อหา / รูปภาพ / วีดีโอ ประกอบการทำเว็บ


เว็บไซต์ที่ดีควรมีพื้นฐานดังนี้

 • Design - การออกแบบและดีไซต์สวยงาม
 • Speed - สามารถแสดงผลหรือโหลดข้อมูลและรูปภาพได้เร็ว
 • Navigation - มีเมนูในการเข้าถึงง่าย ไม่สับสน เป็นหมวดหมู่
 • Font - ตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจน ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป
 • Content - ต้องครอบคลุม และแสดงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน
 • Responsive - รองรับการแสดงผลทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือได้เป็นอย่างดี
 • SEO - รองรับการค้นหาจาก Search Engine ได้ง่าย


คำอธิบายเพิ่มเติมคำศัพท์

Responsive Website

Responsive website

หมายถึง เว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลข้อมูลแบบ ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ลดหลั่นลงมา กรณีมีการใช้อุปกรณ์แสดงผลหน้าจอที่มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์หน้าจอปกติ เช่น แท็บเล็ต หรือมือถือ เป็นต้น โดยไม่ได้มีการลดขนาดหน้าจอให้เล็กลงซึ่งทำให้อ่านข้อมูลไม่สะดวก และดูน่าใช้งานมากกว่า

หมายถึง วิธีการสร้างเว็บและปรับแต่งเว็บไซต์ในทุกๆ เนื้อหาให้เหมาะสม เพื่อให้ Search Engine สามารถจัดเก็บในสารระบบ เพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นเทคนิคที่เว็บไซต์ทุกเว็บ ต้องทำความรู้จักและเรียนรู้  ทั้งนี้ ถ้าเราสามารถสร้างเว็บไซต์ที่รองรับ SEO ได้มากเท่าไหร่ ก็เท่ากับ เราสามารถให้คนค้นหาเว็บของเราพบง่ายมากเท่านั้น โอกาสทางด้านธุรกกิจก็สูงด้วยเช่นกัน


ฟรี เครื่องมือในการทำเว็บไซต์

 • WordPress
 • Joomla
 • Blogger.com - ฟรีจาก Google
 • Google Site
เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่ให้บริการฟรีเว็บไซต์ จะให้บริการฟรีในส่วนของ Web Hosting และส่วนของเครื่องในการสร้างเว็บ เพียงแค่กรอกข้อมูล ก็สามารถสร้างเป็นเว็บได้ ใช้เวลาไม่กี่นาที ก็มีเว็บเป็นของตนเองได้ แต่เราจะได้ชื่อเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของเว็บ ตัวอย่างเช่น MyWeb.Blogspot.com เป็นต้น แทนที่จะเป็นชื่อเว็บไซต์ของเราเอง

แต่ถ้าเราต้องการชื่อเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ก็สามารถซื้อชื่อเว็บไซต์ (ค่าบริการต่อปี ไม่กี่ร้อยบาท) และเชื่อมต่อเข้ากัน ก็จะได้เว็บไซต์เป็นของตัวเองแบบ 100% ข้อดี คือ ไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการ Hosting 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ