พิมพ์ซองจดหมายด้วย Microsoft Word

ส่งจดหมาย ต้องพิมพ์ที่อยู่บนซอง

Print Envelope

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน การสื่อสารจะใช้อีเมลเป็นหลักก็ตาม แต่ การส่งจดหมายและเอกสารสำคัญๆ ก็ยังจำเป็นจะต้องส่งผ่านทางไปรษณีย์เช่นเดิม ซึ่งการรับส่งจดหมาย มีบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


จ่าหน้าซองจดหมาย

สิ่งสำคัญที่จะทำให้จดหมายของเราส่งถึงมือผู้รับได้ จำเป็นจะต้องใส่รายละเอียดที่อยู่ให้ครบถ้วน การเขียนด้วยลายมืออาจมีปัญหาออกไม่ออก หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง บางครั้ง ถ้าหมึกโดนน้ำ อาจทำให้ข้อความเลอะเลือน ทำให้ไม่สามารถส่งถึงผู้รับได้

การพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด โปรแกรมที่จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องไปหาโปรแกรมอื่นๆ มาติดตั้งให้เสียเวลา หรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

วิธีพิมพ์ซองจดหมายด้วย Microsoft Word

Envelope
  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
  2. คลิกเมนู Mailings
  3. เลือกหัวข้อ Envelopes (จดหมาย)
  4. จะพบหน้าต่างเปิดใหม่ "Envelopes & Labels"
  5. ในช่อง Delivery addess (ชื่อที่อยู่ผู้รับ) ให้ใส่รายละเอียดผู้รับ พิมพ์และขึ้นบรรทัดใหม่ให้สวยงาม
  6. กด Print เพื่อสั่งพิมพ์ได้ทันที

นอกจากนี้ ถ้าเราต้องการใส่ชื่อผู้ส่ง (ตัวเรา) ก็ยังสามารถพิมพ์ในช่อง "Return address" ได้เช่นเดียวกัน 

ทิปเพิ่มเติม เราสามารถเก็บข้อมูล และโดยเฉพาะที่อยู่ของเรา (Return address) ไว้ใช้ในคราวหน้าได้อีกด้วย เพียงแค่กดปุ่ม "Add to document" จากนั้นก็ Save ปกติ

Add to document

อย่างไรก็ตามในส่วนของ Printer แนะนำให้ทดลองพิมพ์ลงในกระดาษเปล่าก่อน จะได้ทราบว่า เครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้ พิมพ์ในแนวไหน จะได้ไม่เสียซองจดหมายกรณีพิมพ์ไม่ตรงตำแหน่งที่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ