Digital Camera

camera lens
กล้องดิจิตอล

เลนส์และทางยาวโฟกัสของกล้องแต่ละประเภท

เลนส์กล้อง ต้องรู้จัก เนื่องจากกล้องดิจิตอลคอมแพค ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ ดังนั้น การเลือกซื้อกล้อง จึงจำเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเลนส์ให้ดีเสียก่อน เพราะจะมีผลกับการถ่ายภาพของเรามาก เพราะแม้แต่กล้องดิจิตอล SLR ก็เหมือนกัน ยังมีเรื่องของเลนส์ที่แตกต่างกันที่เราต้องศึกษาให้ดีก่อนเลือกซื้ออีกด้วย

Canon logo
กล้องดิจิตอล

Canon ชื่อนี้มาพร้อมกับคุณภาพ

Canon นักถ่ายภาพ ไม่มีใครไม่รู้จัก กล้อง Canon เป็นหนึ่งแบรน์ระดับโลกของกล้องถ่ายภาพที่เรารู้จักกันดี แต่คุณทราบหรือไม่ว่า แคนนอนมีกล้องกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้น คิดจะเป็นนักถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นก็ตาม คงจะต้องศึกษาให้รู้จักกับประเภทของกล้องแคนนอนกันสักนิด จะได้ไม่ตกเทรนด์ในเรื่องการถ่ายภาพ และสามารถพูดคุยกับคนอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง

camera vocabulary
กล้องดิจิตอล

คำศัพท์กล้องดิจิตอล

มือใหม่หัดถ่ายภาพ การจะเรียนรู้เป็นนักถ่ายภาพมืออาชีพ สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้จัก นั่นคือ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้งานกล้องทั้งหมด เพื่อให้สามารถนำไปศึกษาและต่อยอดความรู้ในโอกาสต่อๆ ไปได้ ใครที่เป็นมือใหม่ หรือมืออาชีพที่อาจหลงๆ ลืมๆ ไปบ้าง ก็สามารถมาหาคำตอบได้จากบทความเกี่ยวกับคำศัพท์กล้องดิจิตอล (camera vocabulary) ได้ด้วยตัวเอง

Sponsor

สอนการใช้โปรแกรม